Sunati la +40724 032 108 sauRezervati Online ACUM

Termeni & Conditii

                Dacă accesaţi site-ul www.clubcountry.ro (denumit în continuare Site-ul sau Country Club) înseamnă că acceptaţi necondiţionat să vă conformaţi condiţiilor de utilizare a acestuia, astfel cum sunt prevăzute în cele ce urmează. Dacă nu acceptaţi aceste Condiţii, NU UTILIZAŢI Site-ul.

                Country Club îşi rezerva dreptul de a actualiza şi modifica prezentele Condiţii în orice moment şi fără nici o notificare prealabilă. Folosirea Site-ului în urma oricărei astfel de modificări semnifica acceptul dumneavoastră necondiţionat cu privire la respectivele modificări. De aceea, vă sfătuim să revedeţi aceste Condiţii de fiecare dată când folosiţi Site-ul.

Folosirea site-ului:

                Acest Site este destinat punerii la dispoziţia celor interesaţi de informaţii cu privire la serviciile Country Club.

                Materialele publicate pe Site sunt puse la dispoziţia utilizatorului pentru informarea personală a acestuia şi nu sunt destinate folosirii lor în scop comercial. Folosirea Site-ului nu conferă utilizatorului nici un drept de a exploata, reproduce, publică, transmite sau distribui materialele publicate pe Site. Utilizatorul se obliga să folosească Site-ul fără să aducă atingere securităţii acestuia.

Drepturi de propietate industrială:

                Toate materialele, inclusiv imagini, texte, ilustraţii, desene, fotografii, programe etc, publicate pe Site sunt proprietatea Country Club ( www.clubcountry.ro ) sau, după caz, sunt publicate cu acordul terţilor ce deţin dreptul de proprietate industrială asupra acestor materiale şi sunt supuse prevederilor legale privind dreptul de proprietate industrială, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel. Accesarea Site-ului nu conferă utilizatorului nici un drept de proprietate industrială.

                Orice referire la materiale puse la dispoziţie pe Site de terţi, precum şi orice legături cu alte site-uri, sunt pur informative şi nu angajează în nici un fel răspunderea noastră privind corectitudinea informaţiilor astfel furnizate.

                Violarea securităţii aplicaţiei clubcountry.ro este interzisă şi poate duce la răspundere civilă sau penală. Exemple de violări ale securităţii sistemului său ale reţelei includ, dar nu se limitează la acestea:

                a) accesul sau folosirea neautorizată a datelor, testarea vulnerabilităţii sistemului, fără acordul expres al proprietarului sistemului său reţelei;

                b) monitorizarea neautorizată a datelor sau traficului pe orice reţea sau sistem fără autorizarea expresă a proprietarului sistemului său reţelei.

Coletarea datelor:

                Country Club colectează şi utilizează informaţiile furnizate de Utilizator în scopuri statistice şi de marketing şi este exonerat de orice răspundere privind corectitudinea datelor furnizate de către Utilizator şi care vor fi înregistrate astfel în baza de date. Utilizatorul poarta integral şi exclusiv răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate, precum şi pentru informarea la timp şi în mod complet şi corect cu privire la orice modificări a datelor furnizate.

                Utilizatorul garantează faptul că are dreptul de a furniza informaţiile transmise către www.clubcountry.ro prin intermediul Site-ului, faptul că acestea nu sunt confidenţiale, nu încalca nici un drept de proprietate industrială, precum şi faptul că, site-ul (www.clubcountry.ro / Country Club) va putea folosi informaţiile respective în mod liber, fără a prejudicia în vreun fel interesele Utilizatorului sau ale unui terţ.

                În măsura în care informaţiilor furnizate de Utilizator le sunt aplicabile prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, furnizarea informaţiilor respective de către Utilizator implica acordul său expres cu privire la prelucrarea de Country Club a acestor date, inclusiv în scopuri de marketing direct. În acest caz Country Club garantează Utilizatorului dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu prevederile legale.

Limitarea răspunderii:

                Materialele puse la dispoziţie pe acest site sunt cu titlu pur informativ.

                Country Club nu va putea fi făcut în nici un fel rapsunzator pentru informaţiile furnizate pe site, sau pentru modul în care utilizatorul foloseşte site-ul şi materialele publicate pe acesta şi nu va putea fi făcut răspunzător pentru nici un prejudiciu, de orice natură, pe care utlizatorul l-ar putea suferi că urmare a folosirii site-ului.

When blackberry, nee rim finally got around to launching its bbm service on non-blackberry hardware it was met with mild indifference